Staranność

Gdybyśmy przy codziennej modlitwie i lekturze treści katolickich unikali pośpiechu i zachowali staranność, dusza nasza odniosłaby wiele korzyści. A przede wszystkim godnie uczcilibyśmy Pana Boga!