W piątek zachowujemy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych

W piątek zachowujemy post jakościowy, czyli wstrzymanie się od potraw mięsnych (abstinéntia).
Post jakościowy polega na wstrzymaniu się od mięsa i rosołu (ius ex carne); nie zabrania pożywania jaj, nabiału i rozmaitych przypraw (condiménta) nawet z tłuszczu zwierzęcego.
Post jakościowy, czyli wstrzymanie się od potraw mięsnych (lex solíus abstinéntiae) obowiązuje we wszystkie piątki całego roku.
W niedziele i święta nakazane (festa de praecépto), z wyjątkiem świąt przypadających w Wielkim Poście, post nie obowiązuje. Piątek w Oktawie Wielkanocy nie jest świętem nakazanym, więc jutro wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje.
Post jakościowy, czyli wstrzymanie się od potraw mięsnych, obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli siódmy rok życia.


Ks. Franciszek Bączkowicz CM, Posty nakazane – więcej