Za nieprzyjęcie głosicieli Ewangelii – kara większa niż w Sodomie

Słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa są jasne: mamy święty obowiązek przyjmować ortodoksyjne słowo katolickie, pod groźbą kary większej niż kara za grzechy wołające o pomstę do nieba, popełniane w Sodomie. Jakaż poważna to kwestia!
Leczmy się z liberalizmu i miejmy mocno na uwadze: przyjęcie objawionego Słowa Prawdy jest obowiązkiem! – więcej