Z naszej kruchty strategicznej

Dziełko pomogło w uświęceniu niezliczonej liczbie dusz!
Jeden rozdział czytany z uwagą – na przykład po wieczornej modlitwie – będzie doskonałym pokarmem duchowym, wielce pomocnym, aby duszę swoją częściej i gorliwiej wznosić ku Bogu!