Nasze ojczyste obyczaje katolickie

Gdy spotykamy kapłana katolickiego lub piszemy doń, najpierw pozdrawiamy Pana Jezusa, mówiąc:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Kończąc rozmowę z kapłanem, mówimy:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Albo: Szczęść Boże.

Albo: Z Panem Bogiem.

W języku polskim do kapłana nie zwracamy się per pan, lecz per ksiądz.
Nie błogosławimy księdza, bo to ksiądz ma nas błogosławić – więcej
W formie pisemnej zachowujemy reguły ortografii grzecznościowej – więcej