Pytania wielkopostne

Wielki Post to czas pokuty, nawrócenia, umartwienia, wyrzeczenia, postu, modlitwy, jałmużny, koncentracji na sprawach najważniejszych dla duszy.
Czy po kilku tygodniach Wielkiego Postu jesteśmy bardziej umartwieni, skupieni, zjednoczeni z Bogiem, gorliwi i wytrwali w modlitwie?
Czy po kilku tygodniach Wielkiego Postu częściej wznosimy duszę ku Bogu, ponad sprawy doczesne?
Jeśli się zagapiłem, duchowo zaspałem, w gorliwości się opuściłem, drzemię, czas się budzić! Wielki Post trwa. Niech będzie pełen gorliwości!