Rozziew

Wyznawcy nowej religii, krzewionej powszechnie od kilkudziesięciu lat w oficjalnych strukturach kościelnych, posłuszeństwo katolickiemu depozytowi wiary uważają za  nieposłuszeństwo. Takie uważanie jest obiektywnie fałszywe. Mówimy na poziomie obiektywnym, bowiem subiektywnie niejeden wyznawca nowej religii, może być (błędnie) przekonany, że właśnie wyznając tę nową religię jest wierny katolickiemu depozytowi wiary.