Wizerunek Św. Józefa w domu

Marzec jest miesiącem poświęconym szczególniejszej czci Św. Józefa. 19 marca przypada uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, Wyznawcy, Patrona Kościoła Katolickiego. Czytajmy z uwagą codzienne czytanki zawarte w książce Miesiąc marzec.

Kto jeszcze nie posiada w domu obrazu lub figury Św. Józefa, niech się zaopatrzy i umieści w mieszkaniu na poczesnym miejscu. A wcześniej niech przyniesie kapłanowi do poświęcenia.