Detal modlitewny ważny

Jeżeli chcemy modlić się w jakiejś określonej intencji, trzeba tę intencję sobie wzbudzić i jasno Panu Bogu wyartykułować. Przed modlitwą mówimy na przykład: Panie Boże, tę modlitwę (np. dziesiątek Różańca, Różaniec, litanię…) ofiaruję Tobie w intencji… (tu wymieniamy wyraźnie intencję).

Pan nasz Jezus Chrystus, zanim uzdrowił niewidomych pod Jerychem, pytał ich, oczekując ich wyraźnej prośby: Co chcecie, abym wam uczynił? Niewidomi dali Panu Jezusowi jasną i wyraźną odpowiedź: Panie, aby otworzone zostały oczy nasze! (Mt 20, 32-33).