Nie wszystko, co się mówi o innych, jest prawdą

W sprawie urabiania sobie opinii na temat tej czy owej osoby, człowiek prawego rozumu zachowa daleko posuniętą powściągliwość. Opinie na temat innych osób są często zapośredniczone przez cudze słowo – mówione lub pisane. Nie wszystko, co się mówi lub pisze o innych, jest prawdą. Bardzo się można rozminąć z prawdą, wydając apodyktyczne osądy i wyroki na bliźnich. Pełną prawdę o każdym człowieku widzi Pan Bóg.