Młodociana mądrość

Nie trzeba czekać aż do osiemdziesiątki, aby stwierdzić: Pan Bóg ma rację!
Nie konfliktujmy się z Panem Bogiem ani za młodu, ani w wieku dojrzałym. Byli święci, którzy szybko – w latach młodzieńczych – doszli do rozumu. Dobry przykład.

„Starość bowiem szanowna jest nie ta długowieczna ani też liczbą lat porachowana, ale sędziwością jest roztropność człowieka, a wiekiem starości życie nieskalane” (Mdr 4, 8-9).