Błogosławiony czas dla Pana Boga

Św. Ignacy z Loyoli w Regułach o trzymaniu z Kościołem zaleca między innymi: „Pochwalać częste słuchanie Mszy, a także śpiewy, psalmy i długie modlitwy w kościele i poza nim”.
Są miejsca w Polsce, gdzie codziennie trwa modlitwa – Msza Święta w rycie rzymskim, śpiewy i Różaniec.
Mądry garnie się do Boga. Nie jest skąpy – nie wylicza czasu Panu Bogu.

Dołóżcie starań, aby się częściej gromadzić na dziękczynieniu i uwielbianiu Boga. Gdy bowiem zbieracie się razem, słabnie moc szatana i dzięki zgodnej waszej wierze rozprasza się zło, które on sprowadza” (Św. Ignacy Antiocheński).