Fałsz zuchwały!

Raz jeszcze powtórzmy!
Określenia: „Dzień judaizmu w Kościele katolickim” oraz „Dzień islamu w Kościele katolickim” nie mają nic wspólnego z Kościołem Katolickim i z wiarą katolicką. Kto te określenia nagłaśnia i multiplikuje bez krytycznego komentarza, jest siewcą fałszu. Fałsz zuchwały! – więcej