Z naszej kruchty strategicznej

Treści zawarte w tej cennej książce pomogą nam bardziej poznać, pokochać i w najwyższym stopniu uszanować Najświętszy Sakrament.
Katolik czyta.
Katolik kształci się chętnie.