Wobec największego zła na świecie, czuwajmy pilnie!

„Dzieje pierwszych naszych rodziców, ich smutnego upadku wskazują nam, iż największym, jedynym złem na tym świecie jest grzech; że mamy przeto ustawicznie czuwać, aby niezwłocznie i energicznie odpierać pierwsze zaraz napaści wroga, skądkolwiek by się zjawił, czy z zewnątrz, czy z wewnątrz” (O. A. Tanquerey, Zarys teologii ascetycznej i mistycznej).