Z naszej kruchty strategicznej

Nie ma sprawy ważniejszej niż zbawienie duszy.
Książka, która niejedną duszę uratowała od piekła.

Książka, która niejedną duszę przygotowała do dobrej spowiedzi.
Książka, która niejedną duszę przygotowała do dobrej spowiedzi generalnej.
Katolik czyta.
Katolik kształci się chętnie.