Z naszej kruchty strategicznej

Papież Leon XIII wykłada katolicką naukę o jedności Kościoła.
Z dzisiejszej perspektywy wypada napisać: katolickie remedium na współczesne fałszywe ekumenizmy.

Pilna lektura na styczniowe dni!
Katolik czyta.
Katolik kształci się chętnie.