Przeciw fałszywemu ekumenizmowi

Dość powszechne jest heretyckie myślenie, że wszystkie religie są dobre. Inni jeszcze doprawiają je dobroduszną radą: Niech każdy pozostanie dobrym w swojej religii – katolik niech będzie dobrym katolikiem, protestant niech będzie dobrym protestantem, muzułmanin niech będzie dobrym muzułmaninem.
Jeśli zakaziliśmy się fałszywymi doktrynami, jest to zakażenie groźne, bo prowadzi do śmierci wiecznej w piekle. Herezja jest grzechem śmiertelnym!
Te dwie encykliki prawowitych katolickich papieży zrobią nam w duszy katolicki porządek. Prawda ozdrowieńcza przywróci ład myślenia! – więcej