Przeciw fałszywemu ekumenizmowi

Prawowity katolicki papież Pius XI wykłada katolicką doktrynę o jedności. Uważne czytanie encykliki Mortálium ánimos będzie nam wielką pomocą w sytuacji trwającego ponad pięćdziesiąt lat w oficjalnych strukturach kościelnych narzucania zmienionej religii. – więcej


„Katolicy nie mogą żadnym paktowaniem pochwalić takich usiłowań, ponieważ one polegają na błędnym zapatrywaniu, że wszystkie religie są mniej lub więcej dobre i chwalebne, o ile, że one w równy sposób, chociaż w różnej formie, ujawniają i wyrażają nasz przyrodzony zmysł, który nas pociąga do Boga i do wiernego uznania Jego panowania. Wyznawcy tej idei nie tylko są w błędzie i łudzą się, lecz odstępują również od prawdziwej wiary, wypaczając jej pojęcie i wpadając krok po kroku w naturalizm i ateizm. Z tego jasno wynika, że od religii przez Boga nam objawionej odstępuje zupełnie ten, ktokolwiek podobne idee i usiłowania popiera”.