Ekspiacja obowiązkowa!

Kto jeszcze tego nie uczynił, niech odmówi dzisiaj przynajmniej krótką modlitwę w intencji ekspiacyjnej za urąganie Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi przez narzucanie Polsce tak zwanego dnia judaizmu. Dzień 17 stycznia corocznie, od ponad dwudziestu lat, jest znaczony przez tę inicjatywę całkowicie obcą Kościołowi Katolickiemu i wierze katolickiej. Módlmy się w intencji ekspiacyjnej!