Z naszej kruchty strategicznej

Jeden z żywotów Św. Jana Bosko. Na czasy walki z wiarą katolicką i Kościołem Katolickim Pan Bóg wzbudza wielkich Świętych. Święci uczą i mobilizują do wierności wierze katolickiej!
Katolik czyta.
Katolik kształci się chętnie.