Kult katolicki – doskonały

Kult katolicki – Msza Święta w rycie rzymskim – tak, jak się przedstawiał w połowie XX wieku, był doskonały w każdym detalu. Nie wymagał żadnej reformy, korekty czy zmiany.