Korespondencja świąteczna

Nie tylko przy korespondencji świątecznej, miejmy na uwadze:

  1. Adresata zawsze tytułujemy, zaczynając od dużej litery – więcej
  2. Poważną niestosownością byłaby pomyłka w imieniu czy nazwisku – więcej
  3. Aby nam się nie pomyliło, kto kogo powinien błogosławić – więcej