Nasze odniesienie do Najświętszego Sakramentu: Udział we Mszy Świętej w dni powszednie

Przeczytajmy z uwagą, co tutaj napisano.
A jak jest ze mną?
Może decyzje poważne są jeszcze przede mną?
Pospieszajmy z decyzjami miłymi Niebu! –
więcej