Czym jest Msza Święta?

Katolicka Msza Święta jest ściśle związana z Ofiarą, jaką Pan nasz Jezus Chrystus złożył na Krzyżu, na Golgocie, dla zbawienia świata. Jest jej sakramentalnym uobecnieniem. Naucza Papież Św. Pius X:

Czym jest Msza Święta?
Msza Święta jest Ofiarą Ciała i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa sprawowaną na naszych ołtarzach pod postacią chleba i wina dla upamiętnienia ofiary krzyżowej. –
więcej