Droga do wiecznej ojczyzny

In præsénti étenim vita, quási in vía súmus, qua ad pátriam pérgimus.
„W obecnym życiu jesteśmy jakby w drodze, po której zdążamy do ojczyzny” (Św. Grzegorz Wielki).