Zdrowe źródła

Strzeżmy się produkcji prywatnoobjawieniowej!
Trzymajmy się mocno nieskazitelnej ortodoksyjnej doktryny katolickiej! Znajdziemy ją w tradycyjnych katolickich katechizmach.

Czytam codziennie tradycyjne katolickie katechizmy.
Przynajmniej jedną stronę dziennie.
Codziennie!