Nie ma mowy o przepraszaniu

Do kapłana, który nie pozwala pomiatać katolicką Mszą Świętą, nie chcąc odprawiać jej pokątnie, w pokoju, na stoliku, przy zamkniętych drzwiach, pisze się słowa dyscyplinujące: „ufając, że Bóg da Ci łaskę skruchy”, „nie wolno Ci sprawować liturgii «w starym rycie»”. – więcej