Szczypta strategii dojrzałej

Podporządkowanie rzeczy mniej ważnych ważniejszym. Nie odwrotnie. Jest to oczywistością dla mężczyzny posiadającego zdolność myślenia w kategoriach strategicznych.