Nie ma żadnego fatum!

Nad ludzkim losem nie ciąży żadne fatum! Żadna suma zła nie musi dopełnić się w moim życiu. Jeśli będę czynił dobry użytek z wolnej woli i pokornie wypraszał sobie pomoc łaski Bożej, do końca życia nie muszę popełnić ani jednego grzechu ciężkiego. Wolna wola wsparta łaską Bożą posiada potencjalności, jakich nawet nie podejrzewamy. Nie oszczędzajmy się!