Czuwajmy pilnie!

„Trzeźwi bądźcie i czuwajcie, bo przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożarł. Sprzeciwiajcie mu się mocni w wierze” (1 P 5, 8-9).

Uważajmy! Niezależnie od stopnia naszego zaawansowania na drodze modlitwy i życia wiary, diabeł może nas zaatakować w każdej chwili. Diabeł jest bardziej zainteresowany duszami, które życie duchowe prowadzą poważnie – konsekwentnie.
Diabeł może zaatakować:

– pokusami, które są nam znane od dawna,
– pokusami, które dotychczas nie były nam znane.

„Przeto kto mniema, że stoi, niech patrzy, aby nie upadł” (1 Kor 10, 12).
Czuwajmy pilnie!