Psállite sapienter!

Dzisiaj przypada święto Św. Cecylii, Dziewicy i Męczennicy, patronki muzyki kościelnej.
Kultywujmy tradycyjne katolickie śpiewy: chorał gregoriański i śpiew ludowy.
Woła Psalmista: Psállite sapienter! Śpiewajcie mądrze!
Bierzmy do ręki tradycyjne katolickie modlitewniki!
Bierzmy do ręki tradycyjne katolickie śpiewniki!
Niech rozbrzmiewają w naszych kościołach, kaplicach i domach rodzinnych tradycyjne katolickie pieśni. Rano – Kiedy ranne wstają zorze, wieczorem – Wszystkie nasze dzienne sprawy, w maju i częściej – śpiewy maryjne, i Godzinki, w Adwencie – pieśni adwentowe, a później kolędy – najbogatszy na świecie skarbiec polskich kolęd! W Wielkim Poście – pieśni pasyjne, w okresie wielkanocnym – pieśni wielkanocne. I przy innych okazjach – śpiewajmy Panu Bogu, Matce Bożej i Świętym!
Taka była od wieków kultura polskiego katolickiego domu. Katolickie zwyczaje polskiego domu. Śpiewano. I my śpiewajmy! Psállite sapienter!
Św. Ignacy z Loyoli w Regułach o trzymaniu z Kościołem zaleca między innymi: „Pochwalać częste słuchanie Mszy, a także śpiewy, psalmy i długie modlitwy w kościele i poza nim”.

I starajmy się, aby całe nasze życie – dobre, gorliwe, czyste, wypełnione dobrymi uczynkami – było pięknym i czystym śpiewem na cześć i chwałę Pana Boga!