Z naszej kruchty strategicznej

W IV wieku herezja ariańska zdominowała większość ówczesnego duchowieństwa. Do niezłomnych obrońców ortodoksji należał Św. Atanazy, Biskup. Poznanie żywotu wielkiego Świętego okaże się nam wielce mobilizujące do podejmowania wytrwałych działań, mających na celu obronę nieskazitelnej katolickiej ortodoksji w zakresu kultu, doktryny i moralności. Czasy zamętu powszechnego wymagają świadectwa wielkiej wierności!

Żywot beletryzowany: