Godni czciciele Najświętszej Maryi Panny

Omnes haeréses sola interemísti in univérso mundo.
Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie.

Matka Boża jest nieprzyjaciółką wszelkich herezji. Aby być godnym czcicielem Najświętszej Maryi Panny, trzeba wyznawać niezmutowaną wiarę katolicką, którą Kościół Katolicki nieomylnie krzewił przez wieki.