Z naszej kruchty strategicznej

Na stałym wyposażeniu naszej kruchty strategicznej są tradycyjne katolickie katechizmy oraz książki o spowiedzi. Rzeczy podstawowe – pomocne w gruntownym poznawaniu wiary katolickiej i w gruntownym oczyszczaniu duszy przez dobrą i dobrze przygotowaną spowiedź.
Katolik czyta. Katolik kształci się chętnie.