Z naszej kruchty strategicznej

Prawowity katolicki Papież. Niezłomny obrońca ortodoksji doktrynalnej, krzewiciel praktyki częstej Komunii Świętej oraz wczesnej Komunii Świętej dzieci.
Z lektury żywotu świętego Papieża dusza nasza zaczerpnie wiele dobrych powodów, aby w aktualnych czasach nasilającego się zamętu powszechnego nie oszczędzać się w przywracaniu katolickiej ortodoksji w zakresie kultu, doktryny i moralności. Exempla trahunt!

Czytajmy codziennie żywoty Świętych.
Przynajmniej jedną stronę dziennie.
Codziennie!