Międzynarodówka

„Przeszłości ślad dłoń nasza zmiata…”.
Śpiewy się rozlegały gromko i tłumnie. Niektórzy pamiętają.
Zastanów się, co robisz, jeśli postulujesz posłuszeństwo nurtom rewolucyjnym.