Nie ma żadnego fatum!

Droga świętości jest drogą Krzyża. I mogą przyjść na nas długotrwałe i bardzo uciążliwe pokusy. Wtedy trzeba przypominać sobie, że nie ciąży na nas żadne fatum i dusza upaść nie musi! Mamy wolną wolę!
W harmonijnej jedności działania łaski w duszy i aktywnej wolnej woli rozgrywa się tajemnica wierności. Na modlitwie wypraszajmy sobie łaskę Bożą. I czyńmy dobry użytek z wolnej woli!
więcej