Bardzo wysokie wymagania

Wiara katolicka poucza nas, że dla zachowania wierności Ewangelii, trzeba sobie postawić bardzo wysokie wymagania. Gdybyśmy mieli tego świadomość od początku naszego życia wiarą, o ileż mniej grzechów popełnilibyśmy!
I nie bójmy się postawić sobie bardzo wysokich wymagań!
Niektórzy mają duszę skurczoną i nieskorą do wydania się na dobroczynne działanie łaski. Wielka strata.

Postawienie sobie bardzo wysokich wymagań jest zbudowaniem w swojej duszy optymalnych okoliczności dla przebogatego działania łaski. Dojrzewajmy!