Skarby łaciny kościelnej

Korzystając z udostępnionych tutaj materiałów tekstowych i nagrań, możemy wzbogacać naszą znajomość łaciny kościelnej. Domowa szkoła.
Niech rozkwita modlitwa w języku Kościoła Katolickiego! – więcej