Błędne owce

Bywa, że kapłan naucza po katolicku, daje przestrogi i dobre rady. Dusza słucha, a potem robi odwrotnie. Błądzi.
Na przykład: Kapłan uczy o ważności Mszy Świętej w rycie rzymskim. Dusza słucha, a następnie na Mszę Świętą w rycie rzymskim nie przychodzi. Błądzi.