„Twój Krzyż bowiem jest źródłem wszystkich błogosławieństw i przyczyną łask wszelakich”

Homilia świętego Leona, Papieża
Kazanie 8. o Męce Pańskiej

Na widok Chrystusa podwyższonego na krzyżu nasz duchowy wzrok nie może się zatrzymać, najmilsi, tylko na tym, co odbijało się wtedy w oczach nikczemników, do których można zastosować słowa Mojżesza: Życie twe będzie jakoby zawieszone przed twymi oczyma: będziesz drżał dniem i nocą ze strachu, nie będziesz wierzył w swoje Życie. Albowiem przestępcy tylko o zbrodni swej mogli myśleć na widok Ukrzyżowanego Pana. Odczuwali oni bojaźń, ale nie tę, co usprawiedliwia przez prawdziwą wiarę, lecz która dręczy sumienie obciążone winą. Natomiast nasz umysł, oświecony Duchem Prawdy, ma przyjąć do siebie z czystym i niewinnym sercem chwałę krzyża, jaśniejącą w niebie i na ziemi. Głębokim wejrzeniem ducha winniśmy zdać sobie jasno sprawę z tego, co powiedział Pan o zbliżającej się męce swojej: Teraz jest sąd świata, teraz książę tego świata precz wyrzucony zostanie. A Ja, gdy nad ziemię podwyższony będę, wszystko do siebie przyciągnę.
O przedziwna potęgo Krzyża! O niewysłowiona chwało Męki! W tobie Trybunał Pański, w tobie sąd nad światem, w tobie moc władcza Ukrzyżowanego. Wszystko bowiem przyciągnąłeś do siebie, o Panie: Kiedy dzień cały wyciągałeś swe ręce do ludu niewiernego i sprzeciwiającego się Tobie, wszystek świat wziął to poczucie, że Twój majestat wyznawać należy. Wszystko przyciągnąłeś do siebie, Panie: Kiedy wszystkie żywioły zgodnie wydały wyrok potępienia na zbrodnię popełnioną przez Żydów; kiedy zaćmiły się światła niebieskie, dzień w noc się obrócił, ziemia drżała w posadach, słowem całe stworzenie odmówiło swych usług bezbożnikom. Wszystko przyciągnąłeś do siebie, Panie: Kiedy rozdarciem zasłony w świątyni Święte świętych zostało odjęte niegodnym kapłanom, aby figurę wyobrażającą prawdę zastąpiła sama prawda; proroctwo stało się jawną rzeczywistością, a miejsce Prawa zajęła Ewangelia.
Wszystko przyciągnąłeś do siebie, Panie: Aby na całej ziemi wszystkie narody czciły teraz spełnioną i ujawnioną tajemnicę, co przedtem tylko w jednej świątyni Judei skrywała się pod cieniem znaków. Teraz i zastęp lewitów jest znakomitszy, i godność kapłanów większa, i biskupów namaszczenie jest świętsze. Twój Krzyż bowiem jest źródłem wszystkich błogosławieństw i przyczyną łask wszelakich. Dzięki niemu wierzący czerpią moc ze słabości, chwałę ze wzgardy i życie ze śmierci. Teraz też, gdy ustały wielorakie ofiary z przeróżnych zwierząt, zastępuje je w pełni jedna ofiara: Ciała i Krwi Twojej. Tyś bowiem jest prawdziwym Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. W ten sposób urzeczywistniasz w sobie wszystkie zapowiedziane tajemnice, aby jak jedna ofiara zastąpiła wszystkie inne, tak ze wszystkich narodów powstało jedno Królestwo.