Podwyższenie Krzyża Świętego

14 września przypada święto
Podwyższenia Krzyża Świętego
Exaltátio Sánctæ Crúcis.

Dusza katolicka przybiegnie gorliwie, aby uczcić tajemnicę Krzyża Świętego przez pobożny udział we Mszy Świętej w rycie rzymskim.