Owieczki czujne i ostrożne

Św. Wincenty z Lerynu nie gani Chrystusowych owieczek za to, że były nieposłuszne. Chwali Chrystusowe owieczki za to, że okazały się ostrożne i czujne około katolickiej wiary, i od krzewiciela fałszywych doktryn uciekały! – więcej