Wierność w modlitwie codzienna!

Z wielką starannością praktykujmy codzienną modlitwę. Pamiętajmy, że nawet małe zaniedbanie w modlitwie jest uchybieniem wobec miłości Bożej, jest uchyleniem furtki diabłu i osłabia naszą wolę. Dołóżmy starań, aby nasza codzienna danina miłości była kompletna! – więcej