Wsparcie

W czasach zamętu powszechnego, kiedy od kilkudziesięciu lat w oficjalnych strukturach kościelnych krzewiona jest zmieniona religia, dobrze będzie roztropnie wspierać (a nie utrącać!) starania osób duchownych i świeckich o przywrócenie katolickiego kultu, katolickiej doktryny, katolickiej moralności.
Budującą wskazówkę zostawiła nam św. Teresa z Avili: „Sprawy służby Bożej są dzisiaj tak słabe, że ci, którzy Panu służą, muszą wzajemnie się wspierać, aby naprzód mogli postępować”.