Dom czysty

Zamykam drzwi mojego domu nawet na jeden wulgaryzm.
Unikam kłamstwa i nieszczerości.
O nienawiści nawet nie ma mowy.
O pornografii nawet nie ma mowy.
Unikam grzechu – zwłaszcza ciężkiego – jak największej zarazy.
Poznaję i dochowuję wierności wierze katolickiej – niezmiennej, odwiecznej, niezmutowanej.
Codziennie w domu rozbrzmiewa modlitwa.
Żyję w stanie łaski uświęcającej 365 dni w roku.
Dom czysty.
Katolicki.
Błogosławieństwo Boże na takim domu spoczywa.