Święty obowiązek biskupa katolickiego i kapłana katolickiego

Obowiązkiem katolika jest związanie się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim. Inne kulty są obce katolikowi – nie bierze w nich udziału pod groźbą grzechu ciężkiego. Byłoby to grzechem śmiertelnym przeciwko pierwszemu Przykazaniu Bożemu, przeciwko cnocie wiary i cnocie religijności.
Msza Święta w rycie rzymskim jest kultem katolickim. Msza Święta w rycie rzymskim jest nie tylko dozwolona po wsze czasy przez prawowitego katolickiego Papieża, ale jest NAKAZANA po wsze czasy przez katolickiego prawowitego Papieża. Ten obowiązek spoczywa na katolickim duchownym: biskupie i kapłanie.


Św. Pius V, Bulla Quo primum więcej