Różne drogi Boże

Pan Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.
Na różne sposoby Pan Bóg poszukuje dusz i wyprowadza je z błędu ku prawdzie, z religii zmienionej ku wierze katolickiej.
Jeżeli małżonkowie poproszą kapłana posoborowego o ochrzczenie ich dziecka w tradycyjnym rycie katolickim, może to być dla tegoż kapłana okoliczność wysoce mobilizująca – pierwszy krok, aby nawrócić się na wiarę katolicką i zacząć sprawować kult katolicki.
Różnymi drogami Pan Bóg wyprowadza dusze z błędów zmienionej religii ku wierze katolickiej.