Św. Janie Mario Vianneyu, módl się za nami.

W dniu, w którym Kościół Katolicki czci Św. Jana Marię Vianneya, świętego proboszcza z Ars, módlmy się, aby przybywało katolickich (nie tylko z nazwy, lecz de facto) biskupów i kapłanów. Intencja pilna.